Chiến dịch này được triển khai đến ngày 30/9 nhằm tăng cường phòng, chống COVID-19, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cho các đối tượng.