Nội dung câu hỏi:

Người lao động, chủ yếu là lao động nữ bị quấy rối tình dục khi làm việc vẫn xảy ra, là điều bất an cho lao động và sự bức xúc của xã hội. Xin cho biết pháp luật có các quy định thế nào đối với trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu cũng như hiệu quả của phòng, chống trong lĩnh vực này?

(Câu hỏi của bạn Diệp Huyền)

Chiến dịch này được triển khai đến ngày 30/9 nhằm tăng cường phòng, chống COVID-19, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cho các đối tượng.