Được sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, vừa qua, Hội LHPN tỉnh tổ chức buổi truyền thông vệ sinh môi trường, thực hiện 3 sạch trong tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cho 120 hội viên, phụ nữ tại huyện Diên Khánh.

Ngày 22/9/2020, tại thành phố Nha Trang, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức lớp tập huấn Nghề công tác xã hội cho 50 chị là tuyên truyền viên 27 xã, phường của Hội thuộc thành phố Nha Trang

Sáng ngày 24/9/2020, Hội LHPN thành phố Nha Trang phối hợp cùng Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ, kỹ năng cán bộ Hội phụ nữ năm 2020
Sáng ngày 23/9/2020, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông về công tác trợ giúp xã hội cho các đối tượng yếu thế cho 150 là tuyên truyền viên, chi hội trưởng, hội viên phụ nữ 27 xã, phường của Hội thuộc thành phố Nha Trang