Sáng ngày 27/5/2022, tại thành phố Nha Trang, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện mô hình Chi hội Phụ nữ mẫu, Chi hội Phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.