Diên Khánh: Tập huấn “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh” thuộc đề án 939

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ sáu, 07/10/2022 ]

Hội LHPN huyện phối hợp Phòng Kinh tế huyện Diên Khánh tập huấn Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở.

Với chuyên đề: Chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trong mùa mưa bão, do ông Trần Ngọc Minh - Phó Trưởng Trạm khuyến nông huyện Diên Khánh trao đổi cùng học viên các kiến thức trong chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn sinh học và hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính trong chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đây là hoạt động của đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, nhằm định hướng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và kinh tế tập thể, là nội dung quan trọng trong hoạt động Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Diên Khánh; cùng với đó, Hội tiếp sức các mô hình kinh tế do phụ nữ thực hiện, hỗ trợ phụ nữ phát huy lợi thế và tiềm năng trong sản xuất - kinh doanh, tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp nhiều hơn cho kinh tế địa phương.

* Một số hình ảnh của lớp tập huấn Đề án 939:

image001.png (468 KB)

image003.jpg (53 KB)

image005.jpg (79 KB)

image007.jpg (91 KB)

Thanh Bình