Kế hoạch Tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ sáu, 12/8/2022 ]
Số ký hiệu:
Số 236/KH-BTV
Ngày ban hành:
13/08/2021
Trích yếu:
Kế hoạch Tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: