Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ sáu, 07/10/2022 ]
Số ký hiệu:
Kế hoạch 05/KH-BTV
Ngày ban hành:
29/12/2021
Trích yếu:
Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: