Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ sáu, 07/10/2022 ]
Số ký hiệu:
KH 334/KH-BTV
Ngày ban hành:
30/10/2021
Trích yếu:
Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Xem chi tiết tại file đính kèm: KH 334 Tiep tuc thuc hien Chi thi 05