Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ sáu, 12/8/2022 ]
Số ký hiệu:
36/KH-BTV
Ngày ban hành:
10/05/2022
Trích yếu:
Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: