SỔ TAY TRUYỀN THÔNG VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA PHỤ NỮ ỨNG PHÓ BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ sáu, 12/8/2022 ]

Sổ tay truyền thông nâng cao năng lực của phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu do Ban Tuyên giáo, Hội LHPN Việt Nam in và phát hành nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hoạt động tuyên truyền giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồ

Tài liệu truyền thông: So tay TTV 2021.pdf (8.20 MB)