Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ sáu, 12/8/2022 ]
Số ký hiệu:
40/KH-BTV
Ngày ban hành:
31/05/2022
Trích yếu:
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: