Kết quả Tuần 1 Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV"

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ sáu, 12/8/2022 ]

Kết quả thi tuần 1

CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

"TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XIV"

——  ——  ——  ——  ——  ——  ——
Tổng số người tham gia: 3.875 người
Số lượt dự thi: 4.236 lượt
Số người trả lời đúng: 3.670 người

I. GIẢI THƯỞNG TUẦN 1:

1. Giải Nhất:

Chị Cao Thị My Cu - huyện Khánh Vĩnh

Số điện thoại: 0352***952

2. Giải Nhì:

- Chị Cao Thị Bảo - huyện Khánh Vĩnh

Số điện thoại: 0387***593

- Chị Cao Thị Sy Na - huyện Khánh Vĩnh

Số điện thoại: 0389***990

3. Giải Ba:

- Chị Trần Thị Thanh Nga - thị xã Ninh Hòa

Số điện thoại: 0589***655

- Chị Nguyễn Thị Phấn - huyện Khánh Vĩnh

Số điện thoại: 0966***799

- Chị Nguyễn Lưu Thảo Vy - Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Số điện thoại: 0823***835

4. Giải Khuyến khích

- Chị Phan Vũ Tài Nhân - Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Số điện thoại: 0917***274

- Chị Nguyễn Thị Như Thủy - Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Số điện thoại: 0984***305

- Chị Nguyễn Thị Minh Anh - thành phố Cam Ranh

Số điện thoại: 0817***729

- Chị Bo Bo Thị Loan - huyện Khánh Sơn

Số điện thoại: 0971***264

- Chị Phạm Nguyễn Thị Hồng Vân - huyện Vạn Ninh

Số điện thoại: 0976***787

II. ĐÁP ÁN CÂU HỎI TUẦN 1:

Câu 1: D Câu 4: B Câu 7: D
Câu 2: C Câu 5: D Câu 8: C
Câu 3: D Câu 6: B Câu 9: D

Ket qua tuan 1 (5).png (604 KB)