Kết quả thi Tuần 3 Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV"

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ sáu, 07/10/2022 ]

Kết quả thi tuần 3

CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

"TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XIV"

——  ——  ——  ——  ——  ——  ——
Tổng số người tham gia: 4.137 người
Số lượt dự thi: 6.695 lượt
Số người trả lời đúng: 1.076 người

I. GIẢI THƯỞNG TUẦN 3:

1. Giải Nhất:

Chị Đinh Ngọc Bảo Trâm - Huyện Vạn Ninh

Số điện thoại: 0345***393

2. Giải Nhì:

- Chị Nguyễn Thị Kim Mỹ - Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Số điện thoại: 0899***686

- Chị Phạm Thị Thu Hiền - Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Số điện thoại: 0382***522

3. Giải Ba:

- Chị Đinh Thị Nghĩa - Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Số điện thoại: 0932***305

- Chị Cao Thị Chiên - huyện Khánh Vĩnh

Số điện thoại: 0385***422

- Chị Huỳnh Lê Ngọc Uyên - thành phố Nha Trang

Số điện thoại: 0348***769

4. Giải Khuyến khích

- Chị Nguyễn Thị Hoa - thành phố Nha Trang

Số điện thoại: 0914***572

- Chị Lê Huỳnh Mỹ Linh - Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Số điện thoại: 0932***244

- Chị Cao Thị Sen - huyện Khánh Vĩnh

Số điện thoại: 0975***610

- Chị Thái Ngọc Hồng Thư - huyện Cam Lâm

Số điện thoại: 0976***808

- Chị Nguyễn Ngọc Hạnh Trân - thành phố Nha Trang

Số điện thoại: 0772***548

II. ĐÁP ÁN CÂU HỎI TUẦN 3:

Câu 1: B Câu 4: A Câu 7: B
Câu 2: D Câu 5: B Câu 8: C
Câu 3: C Câu 6: C Câu 9: A

Ket qua tuan 3 - chinh sua.png (607 KB)