Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa: Phấn đấu đạt chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Hội Phụ nữ cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ năm, 02/4/2020 ]
           Trong hơn 2 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, sự hướng dẫn chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh luôn bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII đề ra, tích cực triển khai các nội dung hoạt động công tác Hội, hưởng ứng các phong trào thi đuaPhụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và thực hành tiết kiệm giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn”; “Phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ còn tham gia làm tốt công tác dân vận, các hoạt động xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ đồng bào và các cháu thiếu nhi vùng sâu, vùng xa khó khăn gần 100 triệu đồng. Kết quả hoạt động trong giữa nhiệm kỳ,100% hội viên phụ nữ LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, 97% gia đình hội viên đạt chuẩn mực “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc bền vững”.
hoi-phu-nu-bo-chqs-tinh-khanh-hoa-phan-dau-dat-chi-tieu-nhiem-vu-cua-nghi-quyet-dai-hoi-nhiem-ky-2011-2016.JPG (112 KB)
                          Hội Phụ nữ BCH Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội 

          Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Hội Phụ nữ các cấp trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ: tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nhằm giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức và bãn lĩnh chính trị, nắm vững chủ trương, Nghị quyết của Đảng, luật pháp Nhà nước; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tập trung chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội, nhiệm vụ của đơn vị.

Văn Điệp