Phụ nữ Diên Khánh tích cực thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới.

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ bảy, 05/12/2020 ]
Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"  được Hội LHPN Việt Nam phát động và triển khai trên phạm vi cả nước nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ trong hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hội LHPN huyện xác định công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện. Từ đó, chú trọng vận động nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Đưa chỉ tiêu tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động 5 không 3 sạch vào nội dung chỉ tiêu thi đua hàng năm. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền về 8 tiêu chí của cuộc vận động (Gia đình không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, không vi phạm chính sách dân số, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) gắn kết chặt chẽ với 19 tiêu chí cụ thể xây dựng nông thôn mới như: mở lớp tập huấn, tổ chức lồng ghép sinh Hội, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ, giao lưu chia sẻ nhân các dịp lễ 8/3, 28/6, 20/10; tuyên truyền qua tài liệu sách lật.... Qua đó, có 100% hộ gia đình cán bộ hội viên được tuyên truyền và đăng ký thực hiện, tạo sự lan tỏa, khơi dậy sự đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Nổi bật là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng được đông đảo cán bộ hội viên tích cực tham gia với nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực và hiệu quả như: thành lập 18 tổ tiết kiệm mua BHYT, 126 tổ xoay vòng vốn để phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ vốn, giúp nhau vần đổi 2.468 ngày công; xây dựng 2 tổ hợp tác, 6 tổ phụ nữ liên kết giúp nhau, trao phương tiện sinh kế cho 126 chị, xây dựng 14 mái ấm tình thương. Đồng thời vận động hội viên tham gia học nghề, giới thiệu việc làm, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật, tín chấp Ngân hàng chính sách xã hội trên 175 tỉ đồng tạo điều  kiện vốn cho hơn 8000 hộ vay. Từ các hoạt động trên đã giúp 970 hộ có phụ nữ thoát nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện chính sách về dân số và gia đình, chăm sóc sức khỏe cho hội viên; mở 4 lớp hướng dẫn thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch cho 116 hộ là dân tộc thiểu số tại Diên Tân và Suối Tiên; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, vận chuyển rác thải đến nơi quy định, thực hiện các biện pháp góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn đường làng, ngõ xóm thông thoáng, sạch đẹp, ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, vận động 362 hội viên hiến 36.000 m2 đất, giải tỏa cây cối, tường rào, nhà cửa làm giao thông nông thôn và các công trình công cộng.

          Trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần xây dựng Nông thôn mới, đã có nhiều mô hình, CLB được xây dựng và hoạt động hiệu quả. Đến nay, vận động hội viên tham gia BHYT đạt 92%. Xây dựng 02 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng Nông thôn mới” tại xã Diên Thạnh và Diên Lộc. (Trong đó, Diên Thạnh với nội dung tập trung thực hiện các tuyến đường hoa, tạo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp; Diên Lộc thí điểm việc hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa trong sinh hoạt). Tại các xã, thị trấn đã xây dựng và duy trì hoạt động 31 địa chỉ tin cậy, 6 nhóm PN thu gom rác thải, 5 nhóm gia đình không có trẻ em SDD và bỏ học, 5 nhóm gia đình không có BLGĐ và TNXH, 19 CLB gia đình “5 không 3 sạch”, 11 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, 21“Tuyến đường xanh- sạch- đẹp”, 20 tuyến đường được thắp sáng, 2 nhóm phụ nữ trồng rau an toàn, 2 CLB “Phụ nữ dân tộc bảo vệ môi trường”, mô hình “Phụ nữ Đá Mài nói không với bạo lực gia đình” … với trên 2000 hội viên tham gia. Các mô hình này đã thực sự làm nồng cốt cho việc triển khai thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động.

image003.jpg (298 KB)

Có thể nói Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới đã đi vào cuộc sống và trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, được các cấp Hội và đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng. Đến nay, toàn huyện có 11/19 xã đạt 19 tiêu chí Nông thôn mới.

Qua thời gian thực hiện Cuộc vận động, đã có nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu tích cực tham gia, trở thành nhân tố tiêu biểu để Hội tuyên truyền nhân rộng như Hội LHPN xã Diên Thọ, Diên An, Diên Toàn, Diên Lâm. Nhiều cá nhân tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Minh Thảo - Diên Sơn, chị Lê Thị Thanh Thủy- Diên Thọ, chị Trần Thị Hạnh Nguyên – Diên Lộc, chị Bùi Thị Nguyên Trang – Diên Bình … là những tấm gương sáng nổi bật tham gia xây dựng Nông thôn mới.

image005.png (1.31 MB)

Trong thời gian tới Hội LHPN huyện xác định tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc đẩy mạnh chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật, những kỹ năng, kiến thức giúp phụ nữ sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thực hiện 3 sạch từ trong gia đình đến cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, tổ chức Hội vững mạnh. Tổ chức lồng ghép các hoạt động phong trào, các chương trình, Đề án của Hội bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện để góp phần thực hiện tốt Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Thanh Bình