THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ỨNG PHÓ VỚI VÙNG ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, MƯA LŨ

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Chủ nhật, 29/3/2020 ]
TB 51 Ve viec ung pho voi vung áp thap nhiet doi - bao - mua lu-1.jpg (134 KB)