TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2020)

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Chủ nhật, 06/12/2020 ]
Xem chi tiết tại link đính kèm: 03.01.20. 90 NAM DANG BO TINH.pdf (294 KB)