Hưởng ứng Tháng cao điểm vận động "Quỹ vì người nghèo"

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ bảy, 04/4/2020 ]
Số ký hiệu:
CV 941/BTV
Ngày ban hành:
24/10/2019
Trích yếu:
Hưởng ứng Tháng cao điểm vận động "Quỹ vì người nghèo"
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: