Kế hoạch Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ hai, 06/4/2020 ]
Số ký hiệu:
Kế hoạch 233/KH-BTV
Ngày ban hành:
05/02/2020
Trích yếu:
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: