Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ "Vạn động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường" năm 2020

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ bảy, 05/12/2020 ]
Số ký hiệu:
KH 235/KH-BTV
Ngày ban hành:
14/02/2020
Trích yếu:
Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ "Vạn động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường" năm 2020
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: