Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", nhiệm vụ "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc" và phong trào "Chống rác thải nhựa" năm 2020

phunu.khanhhoa.gov.vn ── [ In trang Thứ bảy, 05/12/2020 ]
Số ký hiệu:
KH 237/KH-BTV
Ngày ban hành:
18/02/2020
Trích yếu:
Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", nhiệm vụ "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc" và phong trào "Chống rác thải nhựa" năm 2020
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết: