Công văn về việc triển khai các hoạt động thích ứng với tình trạng "bình thường mới" trong phòng chống dịch bệnh Covid 19

|
Số ký hiệu:
1145/BTV
Ngày ban hành:
03/06/2020
Trích yếu:
Công văn về việc triển khai các hoạt động thích ứng với tình trạng "bình thường mới" trong phòng chống dịch bệnh Covid 19
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác