Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027

|
Số ký hiệu:
46-CT/TW
Ngày ban hành:
28/07/2020
Trích yếu:
Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027
Loại:
Chỉ thị
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Xem chi tiết tại file đính kèm: cttw46.signed.pdf (1.97 MB)
Văn bản khác