Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

|
Số ký hiệu:
Chỉ thị số 33/CT-TTg
Ngày ban hành:
27/08/2020
Trích yếu:
Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: 33.signed (1).pdf (576 KB)
Văn bản khác