Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

|
Số ký hiệu:
475-BC/TU
Ngày ban hành:
02/10/2020
Trích yếu:
Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Loại:
Báo cáo
Cơ quan ban hành:
Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Xem chi tiết tại file đính kèm: So 475- Bao cao chinh tr (1).doc (376 KB)
Văn bản khác