Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

|
Số ký hiệu:
03-NQ/ĐH
Ngày ban hành:
14/10/2020
Trích yếu:
Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Xem chi tiết tại file đính kèm: NGHI QUYET DAI HOI 18, 3.doc (73 KB)
Văn bản khác