Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021

|
Số ký hiệu:
CV 1287/BTV
Ngày ban hành:
12/01/2021
Trích yếu:
Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác