Công văn về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

|
Số ký hiệu:
Công văn 1306/BTV
Ngày ban hành:
02/02/2021
Trích yếu:
Công văn về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:

Xem chi tiết tại fiel đính kèm:

Trang 1: CV 1306 trang 1.pdf (109 KB)

Trang 2: CV 1306 trang 2.pdf (73 KB)

Văn bản khác