Hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

|
Số ký hiệu:
Hướng dẫn HD/HD-BTV
Ngày ban hành:
04/02/2021
Trích yếu:
Hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Loại:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Hướng dẫn: HD 55 tong hop y kien gop y du thao BC Dai hoi cua TW.pdf (3.01 MB)

Dự thảo Báo cáo:  19.1.du thao 1 bao cao chinh tri

Văn bản khác