Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Giao lưu Chi hội trưởng tiêu biểu

|
Số ký hiệu:
312/KH-BTV
Ngày ban hành:
14/04/2021
Trích yếu:
Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Giao lưu Chi hội trưởng tiêu biểu
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác