Kế hoạch Duyệt Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2021 - 2026

|
Số ký hiệu:
Kế hoạch 316/KH-BTV
Ngày ban hành:
29/04/2021
Trích yếu:
Kế hoạch Duyệt Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2021 - 2026
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác