Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

|
Số ký hiệu:
Số 231/KH-BTV
Ngày ban hành:
08/06/2021
Trích yếu:
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác