Kế hoạch Phát động và triển khai phong trào "Phụ nữ tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19"

|
Số ký hiệu:
Số 325/KH-BTV
Ngày ban hành:
11/08/2021
Trích yếu:
Kế hoạch Phát động và triển khai phong trào "Phụ nữ tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19"
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác