Quyết định Phê duyệt Đề án "Phụ nữ Khánh Hòa tham gia phòng chống rác thải nhựa" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

|
Số ký hiệu:
Quyết định 1440/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
12/10/2021
Trích yếu:
Quyết định Phê duyệt Đề án "Phụ nữ Khánh Hòa tham gia phòng chống rác thải nhựa" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Loại:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác