Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu"

|
Số ký hiệu:
Hướng dẫn 01/HD-BTV
Ngày ban hành:
14/01/2022
Trích yếu:
Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu"
Loại:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Xem chi tiết tại file đính kèm: Huong dan trien khai Chuong trinh Me do dau
Văn bản khác