Về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

|
Số ký hiệu:
Nghị quyết 09-NQ/TW
Ngày ban hành:
28/01/2022
Trích yếu:
Về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Loại:
Nghị quyết
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:

NQ-09-TW-phat trien tinh Khanh Hoa den nam 2030_pages-to-jpg-0001.jpg (884 KB)

NQ-09-TW-phat trien tinh Khanh Hoa den nam 2030_pages-to-jpg-0002.jpg (1.02 MB)

NQ-09-TW-phat trien tinh Khanh Hoa den nam 2030_pages-to-jpg-0003.jpg (989 KB)

NQ-09-TW-phat trien tinh Khanh Hoa den nam 2030_pages-to-jpg-0004.jpg (1.03 MB)

NQ-09-TW-phat trien tinh Khanh Hoa den nam 2030_pages-to-jpg-0005.jpg (965 KB)

NQ-09-TW-phat trien tinh Khanh Hoa den nam 2030_pages-to-jpg-0006.jpg (1.11 MB)

NQ-09-TW-phat trien tinh Khanh Hoa den nam 2030_pages-to-jpg-0007.jpg (970 KB)

NQ-09-TW-phat trien tinh Khanh Hoa den nam 2030_pages-to-jpg-0008.jpg (1017 KB)

NQ-09-TW-phat trien tinh Khanh Hoa den nam 2030_pages-to-jpg-0009.jpg (922 KB)

NQ-09-TW-phat trien tinh Khanh Hoa den nam 2030_pages-to-jpg-0010.jpg (939 KB)

Văn bản khác