Kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

|
Số ký hiệu:
24/KH-BTV
Ngày ban hành:
15/03/2022
Trích yếu:
Kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác