Hướng dẫn Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam" và "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch"

|
Số ký hiệu:
05/HD-BTV
Ngày ban hành:
05/08/2022
Trích yếu:
Hướng dẫn Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam" và "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch"
Loại:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Xem chi tiết tại file đính kèm: HD 05 thuc hien CVĐ XD gia dinh 5 khong 3 sach
Văn bản khác