Hướng dẫn thành lập, vận hành và duy trì mô hình Tổ truyền thông cộng đồng

|
Số ký hiệu:
Số 15/HD-ĐCT
Ngày ban hành:
15/11/2022
Trích yếu:
Hướng dẫn thành lập, vận hành và duy trì mô hình Tổ truyền thông cộng đồng
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:

Tải file: Tại đây

15-HD 2022 Huong dan thanh lap To truyen thong TW_page-0001.jpg (904 KB)

15-HD 2022 Huong dan thanh lap To truyen thong TW_page-0002.jpg (884 KB)

15-HD 2022 Huong dan thanh lap To truyen thong TW_page-0003.jpg (739 KB)

15-HD 2022 Huong dan thanh lap To truyen thong TW_page-0004.jpg (832 KB)

15-HD 2022 Huong dan thanh lap To truyen thong TW_page-0005.jpg (938 KB)

15-HD 2022 Huong dan thanh lap To truyen thong TW_page-0006.jpg (769 KB)

15-HD 2022 Huong dan thanh lap To truyen thong TW_page-0007.jpg (752 KB)

15-HD 2022 Huong dan thanh lap To truyen thong TW_page-0008.jpg (794 KB)

15-HD 2022 Huong dan thanh lap To truyen thong TW_page-0009.jpg (808 KB)

Văn bản khác