Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội Đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029

|
Số ký hiệu:
55-HD/BTGTU
Ngày ban hành:
16/02/2024
Trích yếu:
Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội Đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029
Loại:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết: