Hướng dẫn tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bào vệ môi trường

|
Số ký hiệu:
57-HD/BTGTU
Ngày ban hành:
19/02/2024
Trích yếu:
Hướng dẫn tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bào vệ môi trường
Loại:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết: