V/v triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

|
Số ký hiệu:
790/BTV
Ngày ban hành:
19/04/2019
Trích yếu:
V/v triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
                                                                                          Kính gửi:
                                                                                                         - Hội LHPN các huyện, thị xã và thành phố;
                                                                                                         - Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện Kế hoạch số 3143/KH-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc triển khai một số nội dung sau:

I. Thời gian triển khai: từ ngày 15/4/2019 đến ngày 15/5/2019
II. Chủ đề: “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”
III. Nội dung truyền thông:

      1. Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với truyền thông, vận động thực hiện tiêu chí “3 sạch” của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và việc thực Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” tại địa phương.

      2. Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng, đúng liều lượng, đúng đối tượng theo quy định trong sản xuất, chế biến thực phẩm, không sử dụng nguyên liệu thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; Từ chối các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, không tiêu thụ những thực phẩm có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng; Hướng dẫn để hội viên, phụ nữ hiểu rõ tác hại của sử dụng rượu, đặc biệt rượu pha bằng hóa chất, cồn công nghiệp, rượu có chứa hàm lượng methanol cao.

      3. Trong các buổi sinh hoạt chi/tổ phụ nữ, các câu lạc bộ về các hoạt động hưởng ứng như: tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, chiến dịch truyền thông, lễ phát động, tập huấn,…phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, thịt, thủy sản tươi sống.

      4. Vận động thành viên các Hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực hiện tốt các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, phụ gia; Vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm; đăng ký cam kết thực hiện an toàn thực phẩm.

      5. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành có liên quan tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp phụ nữ các nội dung như: Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 15/2018/ND-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu. Tích cực tham gia các đoàn công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất và buôn bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

      6. Kịp thời phát hiện và báo cáo với ngành chức năng xử lý những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, đặc biệt là những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

      Căn cứ vào tình hình cụ thể, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động trên và báo cáo kết quả thực hiện về Hội LHPN tỉnh (lồng ghép trong báo cáo tháng hoặc gửi qua email Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế: kinhte_pnkh@yahoo.com)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Ban HTPNPTKT.

                                                          TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

                                                          (đã ký)

                                                               Lê Thị Mai Liên

 

 

Văn bản khác