V/v thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg về "Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

|
Số ký hiệu:
857/BTV
Ngày ban hành:
08/07/2019
Trích yếu:
V/v thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg về "Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác