Tài liệu tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

|
Số ký hiệu:
Thực hiện theo Công văn 1759-CV/BTGTU
Ngày ban hành:
20/08/2019
Trích yếu:
Tài liệu tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019
Loại:
Tài liệu tuyên truyền
Cơ quan ban hành:
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác