Tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh

|
Số ký hiệu:
CV 931/BTV
Ngày ban hành:
08/10/2019
Trích yếu:
Tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác