Về việc Lựa chọn, đề cử Chi hội PN tiêu biểu tham gia Chương trình bình chọn xây dựng mô hình "Xanh - Sạch - Đẹp"

|
Số ký hiệu:
CV 946/BTV
Ngày ban hành:
29/10/2019
Trích yếu:
Về việc Lựa chọn, đề cử Chi hội PN tiêu biểu tham gia Chương trình bình chọn xây dựng mô hình "Xanh - Sạch - Đẹp"
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác