Về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến phòng, chống đuối nước trẻ em"

|
Số ký hiệu:
Công văn 952/BTV
Ngày ban hành:
31/10/2019
Trích yếu:
Về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến phòng, chống đuối nước trẻ em"
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác