Kế hoạch Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020

|
Số ký hiệu:
Kế hoạch 233/KH-BTV
Ngày ban hành:
05/02/2020
Trích yếu:
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác