Hướng dẫn Công tác tư tưởng và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

|
Số ký hiệu:
41/HD-BTV
Ngày ban hành:
07/02/2020
Trích yếu:
Hướng dẫn Công tác tư tưởng và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Loại:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác