Công văn về việc Nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội năm 2020

|
Số ký hiệu:
CV 1036/BTV
Ngày ban hành:
14/02/2020
Trích yếu:
Công văn về việc Nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội năm 2020
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác